Tổng Hợp

Tiềm năng lớn của ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam

Tiềm năng lớn của ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam

Thị trường đầy tiềm năng, nguồn nguyên liệu phong phú, công nghệ ngày càng phát triển, Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cơ hội mới và bước tiến mới.
Khả năng cạnh tranh của mỹ phẩm Việt là rất lớn

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, nhu cầu mỹ phẩm cũng ngày càng tăng nhanh. Theo đánh giá của giới chuyên môn, công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam có tiềm tăng rất lớn để phát triển mà chúng ta chưa khai thác hết.

Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen, mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam dành cho mỹ phẩm chưa đáng kể so với nhiều nước trong khu vực. Chỉ chiếm khoảng 10% thị phần. Do đó, còn một lượng lớn khách hàng không có thói quen trang điểm hoặc không trang điểm thường xuyên rất nhiều. Chính điều này là cơ hội để các hãng mỹ phẩm mới có thể tập trung khai thác và đầu tư phát triển mạnh.

Xem thêm nguồn: https://phununews.vn/tiem-nang-lon-cua-nganh-cong-nghiep-my-pham-viet-nam-536454.htm

Tiềm năng lớn của ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam

Tiềm năng lớn của ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam

Related Articles

Back to top button