Khám phá cuộc sống của những gái mại dâm “nghỉ hưu” ở Mexico City

Khu cư trú này chủ yếu là những gái mại dâm đã nghỉ hưu nhưng vẫn có một số người vẫn tiếp tục công việc gái mại dâm của mình. Bà Amalia trang điểm trước khi ra ngoài làm việc trên các đường phố của khu phố La Merced lân cận với Mexico City năm 2010.
Khu cư trú này chủ yếu là những gái mại dâm đã nghỉ hưu nhưng vẫn có một số người vẫn tiếp tục công việc gái mại dâm của mình. Bà Amalia trang điểm trước khi ra ngoài làm việc trên các đường phố của khu phố La Merced lân cận với Mexico City năm 2010.