NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tâm huyết với áo dài truyền thống Việt Nam, truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò

Nhìn lại năm 2019, ngoài những show diễn trong nước quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam là người còn góp phần đào tạo cả nghìn người học trò mới trở thành những NTK áo dài.