Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   093 873 0333 Báo giá |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2018: Không còn `mưa` điểm 10
08:37 12/07/2018
Chiều 11.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các bài thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Năm nay, số lượng bài thi được điểm 10 giảm hàng chục lần so với năm 2017.

Dưới đây là phổ điểm các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018:

1. Môn Vật lý:

Tổng số thí sinh: 389.220

Điểm trung bình: 4,97

Điểm trung vị: 5,00

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 637

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 5,00

2. Phổ điểm môn Hóa học:

Tổng số thí sinh: 393.226

Điểm trung bình: 4,87

Điểm trung vị: 4,75

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 815

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 5,00

3. Phổ điểm môn Sinh học:

Tổng số thí sinh: 385.758

Điểm trung bình: 4,54

Điểm trung vị: 4,50

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 462

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 4,25

4. Phổ điểm môn Lịch sử:

Tổng số thí sinh: 563.013

Điểm trung bình: 3,79

Điểm trung vị: 3,50

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 1277

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,25

5. Phổ điểm môn Địa lý:

Tổng số thí sinh: 546.582

Điểm trung bình: 5,46

Điểm trung vị: 5,50

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 621

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 5,25

6. Phổ điểm môn Giáo dục công dân:

Tổng số thí sinh: 477.503

Điểm trung bình: 7,13

Điểm trung vị: 7,25

Số thí sinh đạt <=1 điểm: 321

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 7,50

7.  Phổ điểm môn Tiếng Anh:

Tổng số thí sinh: 814779

Điểm trung bình: 3.91

Điểm trung vị: 3.60

Số thí sinh có điểm <=1 điểm: 2.189

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3.00

8. Toán

Tổng số thí sinh: 917.484

Điểm trung bình: 4,86

Điểm trung vị: 5,00

Số thí sinh có điểm <=1 điểm: 1.558

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 5,40

9. Ngữ văn

Tổng số thí sinh: 901.806

Điểm trung bình: 5,45

Điểm trung vị: 5,50

Số thí sinh có điểm <=1 điểm: 783

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6,00

Theo Đặng Chung/Lao Động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC