Hotline:  093 442 3333 | Quảng cáo:   090 106 4444 Báo giá |
PC Thừa Thiên Huế: Làm tốt công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025
14:08 25/10/2019
Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020 để rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính Trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp lần này sẽ thực hiện 04 nội dung: (1) Tổng kết nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung. Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở không quá 15 đồng chí; số lượng phó bí thư từ 1 đến 2 đồng chí, đảm bảo 3 độ tuổi và phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên. Trung ương Đảng cũng chỉ đạo phải tập trung đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ.

Đồng chí Hà Thanh Long, Bí Thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) bổ sung quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 2016 Đảng bộ Công ty đã giới thiệu và được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phê duyệt quy hoạch 20 đồng chí, với độ tuổi bình quân 32,45 tuổi, trong đó có 02 cán bộ nữ. Để đảm bảo số lượng quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ tới theo quy định từ 1,5 lần đến 2 lần cần phải giới thiệu bổ sung quy hoạch ban chấp hành từ 10 đến 12 đồng chí. Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ, cụ thể nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây. Đồng thời, những đồng chí được giới thiệu quy hoạch cấp ủy phải đảm bảo lịch sử chính trị gia đình và chú trọng lịch sử chính trị hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hà Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ trong 9 tháng đầu năm 2019, đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Công ty và cấp ủy chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 12 đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy Công ty và các cấp ủy các chi bộ vẫn còn một số mặt hạn chế: một số cấp ủy chi bộ chưa quan tâm đúng mức cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp Đảng; việc quản lý nề nếp sinh hoạt Đảng của đảng viên ở một vài chi bộ chưa chặt chẽ. Nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa bám sát Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch 32/KH-ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chuẩn bị các nội dung để kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện, làm tốt công tác quy hoạch bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới đại hội Đảng bộ cơ sở, thực hiện tốt công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị ban chấp hành lần thứ 20 (mở rộng) bổ sung quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ theo danh sách giới thiệu bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy ngày 07/10/2019, Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch ban chấp hành, kết quả 12/12 đồng chí, với số phiếu giới thiệu bình quân đạt 92%, không có đồng chí nào có phiếu giới thiệu dưới 30%. Sau hội nghị ban chấp hành (mở rộng), tại phiên nội bộ ban chấp hành đã rà soát lại quy hoạch và tiến hành bỏ phiếu kết quả 12/12 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch ban chấp hành khóa mới đề xuất Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tiến hành rà soát để phê duyệt bổ sung quy hoạch ban chấp hành của Đảng bộ, với số phiếu giới thiệu bình quân đạt 94%, không có đồng chí nào có phiếu giới thiệu dưới 50%, độ tuổi bình quân 40,42 tuổi, trong đó có 02 cán bộ nữ.

Như vậy, làm tốt công tác quy hoạch ban chấp hành là tiền đề quan trọng và có yếu tố quyết định để cơ cấu, giới thiệu các đồng chí đủ đức, đủ tài vào ban chấp hành khóa mới đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Đảng.

Huy Huy

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC