Tôi chấp nhận tất cả, chỉ xin chồng đừng ly hôn

Bố mẹ tôi bỏ nhau, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày bị bạn bè chế giễu, tôi không muốn con mình lại giống như mẹ chúng...