Đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới

26/11/2019 15:29

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn của huyện Chương Mỹ có nhiều khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tư duy thay đổi theo hướng tích cực.

Thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW, ngày 05/08/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2009 huyện Chương Mỹ bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Chương Mỹ có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) lôi cuốn được sự đồng thuận và vào cuộc sống của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Chương Mỹ thăm mô hình trồng bưởi của nông dân xã Nam Phương Tiến.

Năm 2009 xã Thụy Hương được chọn là một trong 11 xã thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đây là mốc đầu tiên đánh dấu công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Thụy Hương chỉ có 1 chỉ tiêu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM do Trung ương đưa ra. Các tiêu chí còn lại đạt ở mức độ thấp và có nhiều tiêu chí khó, cần nguồn lực lớn. Với sự giúp đỡ của Trung ương, TP Hà Nội và sự quyết tâm của chính quyền, nhân dân địa phương đến năm 2013 xã Thụy Hương đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm giai đoạn 2011 - 2015.
Từ kết quả bước đầu của xã Thụy Hương thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng mô hình xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện. Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng địa phương, Ban chỉ đạo của huyện lựa chọn từng xã để đưa vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới cụ thể cho từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu 17 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện luôn bám sát vào điều kiện thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; Duy trì chế độ giao ban quý, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm và tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" giai đoạn 2016 - 2020.

Nhà máy xử lý nước sạch được xây dựng đáp ứng phục vụ nước sạch cho nhân dân xã Trường Yên và Trung Hòa.

Với việc tích cực đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2009 đến nay, toàn huyện có 25/30 được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, Ban chỉ đạo Chương trình 03 của huyện đang tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo 3 xã là: Quảng Bị, Lam Điền thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Cùng với đó, huyện cũng huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, trong quá trình triển khai thực hiện Ban chỉ đạo huyện đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nhiều nội dung về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Người dân đã nhận thức được mình là chủ thể và là người được hưởng thụ trực tiếp thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nên tích cực tham gia thực hiện.

Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, các xã trong huyện đã huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân thể hiện qua việc đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông, thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Trong 10 năm, nhân dân trong huyện đã hiến nhiều diện tích đất và tiền mặt cùng rất nhiều ngày công để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi; Nhiều tổ chức, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình tình nguyện đóng góp ủng hộ trên 250 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

 Giao thông nông thôn của huyện Chương Mỹ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

 Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ còn nhận được sự hỗ trợ của 5 quận nội thành với số tiền trên 92 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ đó, huyện đã đầu tư cho các xã để xây dựng nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương, nhà văn hóa thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Thượng Vực, đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho xã Văn Võ, trường THCS Tân Tiến và trường THCS Hoàng Văn Thụ.

Sau 10 năm huyện Chương Mỹ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những bước đột phá, hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, diện mạo các vùng quê ngày càng thay da, đổi thịt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc. Những kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của huyện là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ. Đồng thời cũng là cơ sở, là động lực để huyện nhà hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2020 và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn tiếp theo.

Đào Kim Khánh

Bạn đang đọc bài viết "Đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới " tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: thukypnn@gmail.com - Hotline: 0916.336.788.