Tục xông đất đầu năm của người Việt, nguồn gốc, ý nghĩa và những điều không thể bỏ qua

Theo tục lệ, giờ xông đất được tính bắt đầu từ sau giờ giao thừa trở đi, người xông đất là người khách đầu tiên bước vào cửa nhà từ sau giờ khắc giao thừa cho đến sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.