Cháu bé lớp 2 mang lợn đất ủng hộ chống dịch Covid-19

Sau khi xem truyền hình, thấy cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo phòng dịch Covid-19, một bé trai lớp 2 ở Hải Phòng đã mang 1 con lợn đất tặng chương trình phòng chống dịch bệnh của địa phương.