Họ hàng liên tục quấy nhiễu, vợ \"tức nước vỡ bờ\" đấu một phen khiến chồng nể sợ

Ông chú họ đến ăn dầm ở dề cả tuần, hút thuốc lào lọc xọc khiến Chi bực mình nhắc nhở. Ông ta còn sẵng giọng bảo: "Chồng mày còn không dám nói với chú bằng giọng đấy. Đừng quên..."