Thư gửi chồng cũ: Em quỳ tím gối mong anh rút đơn li hôn, em có lỗi gì hả anh?

Anh li hôn đơn phương với em để đến với người đàn bà hơn anh hai tuổi, nó từng là bạn thân của em mà. Anh nợ em nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh biết không, em chỉ cần một lời xin lỗi chân thành ở anh.