Bài 3: Vụ tranh chấp đất ở Bình Dương: Cơ quan công quyền… hành dân?

04/11/2019 09:52

Theo một chuyên gia về luật thì việc Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên trả hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của ông Chiến với lý do nêu trên là chưa đúng theo quy pháp luật định.

Vì sao từ chối?
Để trả hồ sơ, từ chối thực hiện việc đăng ký biến động đất đai cho ông Lê Minh Chiến (SN 1979, ngụ huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội – người đã mua thửa đất có diện tích 309,0m2 do bà Quách Thị Thương đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương căn cứ văn bản số 30 của UBND phường Khánh Bình và đơn của ông Ngô Hồng Vinh và bà Lê Thị Hương đề nghị ngăn chặn tạm ngưng các giao dịch, thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1591, tờ bản đồ số 39.

Bảo vệ Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên ngang nhiên hút thuốc lá và kiêm luôn việc bán vé số ngay tại tại đơn vị (ảnh cắt từ clip)

“Căn cứ quy định tại khoản 11, điều 7, Thông tư số 33/2017 ngày 29/9/2017: Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất” thì Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên ban hành thông báo (số 254/TB-CNTU ngày 30/1/2019) giao trả hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Chiến.

Tiếp đó, Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên cũng viện dẫn thêm: “Ngày 25/3/2019 ông Ngô Hồng Vinh bổ sung thông báo của TAND TX Tân Uyên về việc thụ lý vụ án tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là ông Ngô Hồng Vinh và bà Lê Thị Hương với bị đơn là bà Quách Thị Thương và ông Lê Văn Yên tại thửa đất số 1591, tờ bản đồ số 39”.
“Hiện tại, chi nhánh chưa nhận được kết quả giải quyết vụ án tranh chấp tài sản chung nêu trên của TAND TX Tân Uyên, do đó, chi nhánh chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Chiến”, văn bản của Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên trả lời cho ông Chiến nêu.
Trong khi đó, làm việc với PV, bà Tuyết, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên cho biết: “Chúng tôi sẽ báo cáo VPĐKĐĐ tỉnh Bình Dương để có thông tin trả lời cho báo”.
Sau đó, VPĐKĐĐ tỉnh Bình Dương có đề nghị PV cung cấp thông tin, nội dung để có trả lời, tuy nhiên, đến nay đã gần 2 tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin nào phản hồi cho PV.
Trả hồ sơ sai
Theo một chuyên gia về luật thì việc Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên trả hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của ông Chiến với lý do nêu trên là chưa đúng theo quy pháp luật định, bởi lẽ:
VPĐKĐĐ đang giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Chiến thì phát sinh đơn của ông Ngô Hồng Vinh và bà Lê Thị Hương đề nghị ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, kèm theo Giấy biên nhận đơn khởi kiện của Tòa án (ông Vinh, bà Hương khởi kiện bà Thương ông Yên).
Văn bản số 30 của của UBND phường Khánh Bình
Ngoài ra không có thêm thông tin nào cho thấy việc Tòa án đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp, cụ thể là ngăn chặn việc chuyển quyền sử dụng đất, liên quan đến đơn khởi kiện.
Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014 quy định: Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.
Trong khi đó, vợ chồng bà Quách Thị Thương và ông Lê Văn Yên là chủ sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (số CĐ 612893, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS7513) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 14/9/2016.
Trước khi tiến hành giao dịch chuyển nhượng bất động sản nêu trên, ngày 22/1/2019, ông Chiến đã yêu cầu bên chuyển nhượng làm đơn xin xác nhận tình trang bất động sản và đã được UBND phường Khánh Bình xác nhận tình trạng bất động sản không có tranh chấp.
Từ đó, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp kết quả thông tin do UBND phường Khánh Bình cung cấp lên Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên để trích lục bản đồ địa chính.
Sau khi kiểm tra thông tin, chính Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên duyệt cấp trích bản đồ lục địa chính vào ngày 18/1/2019
Sau khi kiểm tra thông tin, Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên duyệt cấp vào ngày 18/1/2019. Từ kết quả thông tin do UBND phường khánh Bình cung cấp cũng như việc kiểm tra thông tin bất động sản của Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên, nên ngày 23/1/2019 ông Chiến và bên chuyển nhượng đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng được công chứng tại Văn phòng công chứng Trần Thị Thanh Mai, tỉnh Bình Dương (số công chứng 675, quyển số 1 TP/CC-SCC/HĐGD).
Ngoài ra, căn cứ đoạn 2, Điều 133, BLDS năm 2015 - giao dịch dân sự với người thứ ba ngay tình được công nhận là tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.
Người thứ ba ngay tình
Cũng theo chuyên gia này thì: Giả sử, ông Ngô Hồng Vinh và bà Lê thị Hương có quyền lợi chủ sở hữu thực sự của tài sản, thì Khoản 3, Điều 133m BLDS năm 2015 cũng quy định: Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể (bà Thương ông Yên) có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.
Trường hợp giao dịch dân sự giữa ông Chiến và vợ chồng bà Quách Thị Thương, ông Lê Văn Yên không bị vô hiệu vì tài sản đưa ra giao dịch đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và ông Chiến căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch, thì giao dịch đó không bị vô hiệu. Đồng thời, trước khi giao dịch đã được đã được UBND phường Khánh Bình xác nhận tình trạng bất động sản không có tranh chấp.
Như đã trình bày trên, cũng như đối chiếu quy định pháp luật thì ông Chiến là người thứ ba ngay tình trong giao dịch trên, tức không hề biết cũng không có nghĩa vụ phải biết việc tranh chấp của ông Ngô Hồng Vinh, bà Lê thị Hương với vợ chồng bà Quách Thị Thương, ông Lê Văn Yên.
Việc ông Vinh, bà Hương khởi kiện bà Thương ông Yên cũng nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại như điều luật tôi đã viện dẫn ở trên. Việc khởi kiện của ông Vinh, bà Hương không ảnh hưởng tới việc cơ quan chức năng nhà nước thụ lý, giải quyết hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất của tôi theo quy định pháp luật.
Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Chiến và vợ chồng bà Quách Thị Thương, ông Lê Văn Yên đã được công chứng là căn cứ hợp pháp để Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên chuyển quyền sử dụng đất cho ông Chiến.
Bảo vệ vừa bán vé số vừa làm thủ tục cho người dân
Khi đến làm việc tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TX Tân Uyên thì PV ghi nhận, có tình trạng bảo vệ của Chi nhánh là người trực tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại cơ quan này. Đồng thời, bảo vệ cũng ghi trực tiếp vào các hồ sơ này cho người dân.
Không chỉ có thế, bảo vệ này còn ngang nhiên hút thuốc lá và kiêm luôn việc bán vé số ngay tại tại đơn vị, kể cả trong giờ hành chính. Nhiều người dân đến làm việc ở đây cho biết, bảo vệ này đã bán vé số từ lâu và ngày nào cũng bán. “Mình mua để cho ông ông làm thủ tục được nhanh hơn, nếu không thì sẽ bị làm khó”, một người dân đến làm thủ tục tại đây cho biết.
Về vấn đề này, PV cũng đã chất vấn với VPĐKĐĐ tỉnh Bình Dương và hiện đang chờ câu trả lời.
T.T.

Bạn đang đọc bài viết "Bài 3: Vụ tranh chấp đất ở Bình Dương: Cơ quan công quyền… hành dân?" tại chuyên mục Xã hội.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: thukypnn@gmail.com - Hotline: 0916.336.788.